LF Invest i Västerås
Harry Berglund i Västerås och Stockholm
HJT Service - Fastighetsskötsel i Västerås
HJT Städ - Städfirma i Västerås

Kvalité

Kvalitetspolicy HJT Service

Grundläggande för hela vårt kvalitetsarbete är ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att tillgodose våra kunders och andra intressenters förväntningar och krav på våra fastighetstjänster.

Det innebär att:

  • Vårt kvalitetsarbete utgår från kundens behov och vi har löpande avstämningar och möten med våra kunder som bostadsrättsföreningar samt större fastighetsägare.
  • Ledare på alla nivåer skapar en samsyn och ger förutsättningar så att våra medarbetare blir engagerade i att nå våra kvalitetsmål.
  • Kvalitetsarbetet är målinriktat.
  • Vi uppfyller våra nyckelintressenters krav och förbättrar därigenom ledningssystemet ständigt.
  • Kvalitetsarbetet skall sträva mot 0 fel och 100% nöjda kunder.
  • Att jobba med kvalitet är ett ständigt pågående arbete.
  • Varje medarbetare har kvalitetsansvar för eget arbete och denna policy kommuniceras till alla internt verksamma i HJT Service
  • Företagskulturen skall stimulera till ständiga förbättringar genom att fånga upp medarbetares och kunders synpunkter och förbättringsförslag.

Kvalitétsansvarig