LF Invest i Västerås
Harry Berglund i Västerås och Stockholm
HJT Service - Fastighetsskötsel i Västerås
HJT Städ - Städfirma i Västerås

Miljö

shutterstock_190644512Grundval

Grundläggande för hela vårt miljöarbete och miljöpolicy är satsningen på totalkvalitet, d v s ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att minska miljöpåverkan. Miljöarbetet bygger på en helhetssyn där både yttre och inre miljö beaktas. För att långsiktigt kunna utveckla företaget i enlighet med egna och omvärldens miljökrav har vi en miljöpolicy:

  • Vår strävan är att genom ständiga förbättringar driva verksamheten resurssnålt och med minsta möjliga miljöbelastning
  • Vi ger anställda utbildning/information kring miljöpolicy, -mål och kunskap så att de kan utföra sitt arbete med så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Vi arbetar med adekvata och tydliga miljömål
  • Vi föreslår/eftersträvar råvaror med dokumenterat låg miljöpåverkan
  • Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners
  • Vid alla beslut om investeringar skall miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön
  • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras korrekt
  • Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete

 

Miljöansvarig