LF Invest i Västerås
Harry Berglund i Västerås och Stockholm
HJT Service - Fastighetsskötsel i Västerås
HJT Städ - Städfirma i Västerås

Miljö

shutterstock_190644512

Miljöpolicy HJT Service

Grundläggande för hela vårt miljöarbete är ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att minska miljöpåverkan och skydda miljön.

Miljöarbetet bygger på ett livscykelperspektiv där vi i vårt fastighetsunderhåll, trädgårdsarbete, i våra anläggningsarbeten och övriga kunduppdrag strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan och maximera positiv miljöpåverkan, som nyttan för den biologiska mångfalden.

Detta innebär att:

  • Vår strävan är att genom ständiga förbättringar driva verksamheten resurssnålt genom att sträva efter så miljövänliga transporter som möjligt.
  • Vi ger anställda utbildning/information kring miljöpolicy, -mål och kunskap så att det kan utföra sitt arbete med så liten eller positiv miljöpåverkan som möjligt
  • Vi arbetar med tydliga miljömål för att ständigt förbättra miljöprestandan.
  • Vi strävar efter att föreslå våra kunder de bästa miljölösningarna gällande exempelvis biologisk mångfald och förnyelsebar energi.
  • Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners via löpande leverantörsbedömningar.
  • Vi alla beslut om investeringar skall miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön.
  • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras korrekt.
  • Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete och uppfyller således bindande krav från våra intressenter.

Miljöansvarig